Rješavanje pritužbi i sporova

NEFERHAIR J.D.O.O. potrudit će se da svaku nejasnoću, prigovor ili pritužbu riješi u što kraćem roku pri čemu će poštivati Zakon o zaštiti potrošača i maksimalno se potruditi postići dogovor.

Prigovore i pritužbe zaprima administrativni odjel, a rješava ih pravna služba.

Korisnicima je dostupno više načina za kontaktiranje:

  • pismenim putem na adresu NEFERHAIR J.D.O.O., Sveti Ivan Zelina (Grad Sveti Ivan Zelina) Ulica hrvatskih branitelja 33 (uz napomenu REKLAMACIJA)
  • pismeno na elektroničku poštu aminaneferhair@gmail.com
  • pozivom na telefonski broj +385 98 959 06 75

Postupak rješavanja je povjerljiv. Ako sporazum neće biti moguć, nadležan je pravni sud.

Navedeni aranžman temelji se na Zakonu o izvanparničnom rješavanju sporova o potrošačima, Uredba (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju sporova na Internetu u vezi s potrošačkim sporovima kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22 / EZ. Reklamacije u vezi s kvalitetom ili izvedbom same ponude rješavaju se između kupca i NEFERHAIR J.D.O.O.